Až utichne hlas skřivánka
a vše bude tiše spát,
tu zavři oči své a vzpomeň si,
kdo Tě má tolik rád.