Nemohu být s Tebou, vím.
Jen po vánku Tě pohladím
a v podvečerním větru, chvění,
posílám Ti políbení
– do spánku.