Pro Tvou lásku,
šla bych světa kraj
a jen Tobě šeptám něžná slůvka,
co jen zamilovaní znaj.
Teď zavři očka,
nech přijít sen
a pamatuj,
že MILUJI navždy TEBE jen!