Dostala jsem plnou moc,
abych Ti popřála DOBROU NOC.