Když televize končí
a já usínám,
hlavu na polštář skloním
a na Tebe vzpomínám.