Kéž představy se splní,
jen jedno skromné mám přání
– být s duší toho druhého spřízněná,
neboť jsem jeho kouzlem zmámená.
Lehce se poddat představám,
jen o Tobě si zdát nechávám…
Jseš můj svět, lásko!