Nad ránem, když tma je řídká,
mizí stíny tajemné.
Haló, tady noční hlídka!
Jak se ti spí beze mne?