Oči upřené na tmavou oblohu,
srdce smutné je,
když s Tebou být nemohu.
Sen stále a pořád nepřichází,
protože Ty jsi ten,
kdo mi tu hrozně schází!