Tvé oči jsou jak vánek,
teď jen políbí mě spánek.
Zítra, až se probudím,
na líčko Tě políbím.