Už je večer, světla svítí,
obloha se celá třpytí.
Já jsem sama, Ty jsi sám,
temná noc Tě objímá
– škoda, že to nejsem já.
Sladce spinkej, Broučku můj,
naši lásku opatruj.