Už se blíží zase ona krásná chvíle,
kdy noc svým tichým závojem přikryje
Tvou tvář.
Svými chladnými rty tma něžně políbí Tě,
a do očí Ti vdechne snovou zář.
Dobrou!